top of page

Tītahi Ki Tua

Auckland University of Technology

Ko ngā aronga hira o TKT hei tautoko i ngā tauira Māori katoa o AUT, hei whakawhanake i a rātou whainga, wawata, moemoea rānei, hei waihanga hoki he āhuru mōwai mō tātou. Anei ngā whakatauki e rima hei urungi i tō tātou waka. 

  • Whanaungatanga - “Kia renarena te taukaea tāngata, kia tapatahi, kia kotahi rā”.

  • Ngākau iti - “Mā āu mahi koe e kōrero” 

  • Manaakitanga - “Mā te ārahi a te nanahi I te apōpō, ka puawai ngā hua o te manaakitanga” 

  • Māoritanga - “Ko te wahine te poutokomanawa o te tangata, ko te tangata te poutokomanawa o te Māoritanga”

  • Mātauranga - “Ko te kai a te rangatiria ko te kōrero, ko te kai a te kōrero ko te whakaaro, ko te kai a te whakaaro ko te tangata ka puta ki te whai ao ki te ao marama”

bottom of page