top of page

Ngāi Tauira

Victoria University of Wellington

“Whakaarahia ake ngā pou o tō whare o Ngāi Tauira”

 

Ngāi Tauira: 


Ngāi Tauira: Whakaarahia ake ngā pou o tō whare o Ngāi Tauira. Mai i ngā hau e whā o Aotearoa ka tae mai te tini me te mano o te iwi Māori ki Te Whanganui-a-Tara, ki Te Herenga Waka, hei takahia rā te ara o Tāne te Wānanga. Mā Ngāi Tauira rātou e tāwharautia.  

Ko te whāinga matua kia hangaia e mātou he wāhi haumaru, he wāhi Māori mō ngā tauira Māori, ā, ko wai atu i ngā tauira Māori anō hoki tēnei whainga e tutuki. Kāore he mutunga ki ngā mihi ka taea te tuku ki ngā mahi ā kui mā, ā koro mā. Nā rātou tēnei ao Māori i ora ai, mā te whakatipuranga onāianei ō rātou wawata e whakatinanahia. Nō reira, ko te wero ki mua i a mātou o Ngāi Tauira: me akiaki, me poipoia, me whāngai i a rātou kia Māori te tū i te whare wānanga. Tēnā, kōkiri rā! 

Snapchat: ngaitauira19
bottom of page