top of page

Tā Mātou Tohu

Black&Red Logo-100.jpg

Ko tā tēnei tohu, he mihi, he whakakōrero anō hoki i te whakapapa o te ara whai mātauranga, heke iho i a Tāwhaki, ki a Tā Āpirana Ngata mā, ki Te Rōpū o Te Reo Māori, ki Ngā Tamatoa, tae noa mai ki a tātou ngā mahuetanga o rātou mā.
 

Arā anō ngā kōrero mō ngā uaratanga o Te Mana Ākonga - ko te Hiranga, Rangatiratanga, Mana Whakapapa, Tāutuutu, Aroha, Mana Ākonga, me te Kanorau.

Nō reira e ngā rahi, kia hāpai ake ngā mahi kua whakatauirahia mai e ngā iho pūmanawa. Tomo mai ki taku whare o mana, o ākonga mate hei waka kawe tonu i a tātou ki pae nuinui, ki pae roroa, ki pae tawhiti. Anei te huinga tauira e mihi nei e!
 

Mahi tika ana kia mihia te tohunga toi a Matangireia Yates-Francis, nāna ā mātou kōrero me te wairua o ā mātou mahi i whakaputa ki te ao mārama!

bottom of page